โหมโรงนางกราย

โหมโรงเทิดส.ธ. ( สำนักการสังคีต )

กลองยาวเทิดเทิง

เดี่ยวระนาดเอก-นกขมิ้น สามชั้น

ประจำวัด ( ทางฆ้องมอญ )

มังคละ ( วงจันทร์หอม ชนะเลิศแห่งประเทศไทย )