รายชื่อนักเรียน ม.1-6 (10 พ.ย.58)
ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องแต่งกายโขนละคร
พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างอาคารจอดรถ (ครั้งที่3)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศแผนการจัดซื้ัอจัดจ้าง ครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายโขน-ละคร
ประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 งาน

 

 

 

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย