ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับพื้นฐานวิชาชีพ ปี2561
 

 

 

 

ตาราง ปปช จ้างเหมาบริการเช่าช้าง ประกอบการแสดงแสงเสียง อานุภาพพ่อขุนราม
เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง จัดซื้อวัสดุ(พลุดอกไม้ไฟ)
เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการ อุปกรณ์ระบบเสียง การแสดงแสงเสียง อานุภาพพ่อขุนราม
เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการ อุปกรณ์ระบบแสง การแสดงแสงเสียง อานุภาพพ่อขุนราม