ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับพื้นฐานวิชาชีพ ปี2561

สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1และม.4
แบบหนังสือรับรองความสามารถพิเศษด้านดนตรีนาฏศิลป์


รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1และ ม.4(รอบสอง)
 

 

 

 

ตาราง ปปช จ้างเหมาบริการเช่าช้าง ประกอบการแสดงแสงเสียง อานุภาพพ่อขุนราม
เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง จัดซื้อวัสดุ(พลุดอกไม้ไฟ)
เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการ อุปกรณ์ระบบเสียง การแสดงแสงเสียง อานุภาพพ่อขุนราม
เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการ อุปกรณ์ระบบแสง การแสดงแสงเสียง อานุภาพพ่อขุนราม
จ้างเหมาบริการตามโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่ราคากลาง วัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน)งบ2561
ประกาศขายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 2561