รายชื่อนักเรียน ม.1-6 (10 พ.ย.58)
ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักเรียน ปีการศึกษา 2559
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย
ประกาศแผนการจัดซื้ัอจัดจ้าง ครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายโขน-ละคร ครั้งที่2

 

 

 

 

ปปช.ค่าเช่าเรือและฝีพายเพื่อประกอบการแสดงงานลอยกระทง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบ 2561 ครั้งที่1
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบ 2561 ครั้งที่2
คำสั่งแต่งตั้งพิจารณาประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบ 2561 ครั้งที่2
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องแต่งกายโขนละคร) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561