ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับพื้นฐานวิชาชีพ ปี2561
 

 

 

 

ยกเลิกประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบ 2561 ครั้งที่1
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบ 2561 ครั้งที่2
คำสั่งแต่งตั้งพิจารณาประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบ 2561 ครั้งที่2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตันฯ)
ปปช.ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์