1.ฟ้อนตะคัน
3.ระบำกำแพงเพชรบุรีศรีวิมลาสน์
5.ระบำโคมประทีป
7.ระบำกมุทนพมาศ
9.ระบำทอซิ่นตีนจก
11.ระบำลีลาลายสังคโลก
13.ฉุยฉายเข้าวัด
15.น่อเจี่ยซอ

17.สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์

2.ระบำเทวีศรีสัชนาลัย
4.ระบำประทีปทอง
6.ระบำข้าวตอกพระร่วง
8.ระบำพุ่มข้าวบิณฑ์
10.ระบำเบญจรงค์
12.รำมังคละเภรี
14.ฟ้อนลื้อล่องน่าน
16.ระบำศรีศวายะ